Skuteczne rodzicielstwo – warsztaty dla obecnych i przyszłych rodziców

Zapraszamy na multimedialny cykl poświęcony chrześcijańskiemu rodzicielstwu, które w warunkach rosnącej presji kultury – coraz mniej przyjaznej chrześcijaństwu – staje się niezwykle trudnym wyzwaniem.

Wśród podejmowanych zagadnień znajdą się następujące:

 • jak wychowywać pozytywnie nastawione dziecko w świecie pełnym negacji,
 • jak budować relacje oparte na silnej więzi,
 • jak w pełni rozwijać potencjał dziecka,
 • na czym polega Boży sposób uczenia posłuszeństwa,
 • jak skutecznie dyscyplinować dziecko,
 • jak przygotować dziecko do zwyciężania życiowych bitew?

Przebieg spotkań:

 • wstęp do tematu przewodniego (10 minut)
 • projekcja filmu z wykładem (około 30 minut)
 • dyskusja warsztatowa przy kawie i herbacie (około 45 minut)

Moderatorami dyskusji będą:

 • Magdalena Kędzia-Kluj – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogidcznej w Nowym Tomyślu
 • Marek Nyćkowiak – katecheta w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Nowym Tomyślu

Teminy spotkań:

 • Termin 1: 23 listopada 2011, godz. 17:00 – 18:30
 • Termin 2: 7 grudnia 2011, godz. 17:00 – 18:30
 • oraz kontynuacja cylku od stycznia 2012.

Miejsce spotkań: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu ul. Witosa 8

Uwaga! Jeśli Twoje dziecko (w wieku 3-6 lat) nie ma z kim zostać w domu, przyprowadź je ze sobą, a my zorganizujemy dla niego ciekawe zajęcia.

Kontakt: Marek Nyćkowiak, tel. +48 509 705 009, marqsn@poczta.interia.pl