Rejestracja na kursy dziecięce „CHANGED” i „SuperHero”– Marylin 2022

Rejestracja

Zapraszamy do udziału w obozach dziecięcych MARYLIN KIDS CAMPS 2022 !!!

W imieniu organizatorów obozów dziecięcych w Marylinie podaję do informacji terminy tegorocznych turnusów. Wzorem lat poprzednich, zapraszamy do pięknej i czystej Puszczy Noteckiej, by w wyjątkowym towarzystwie spędzić niezapomniany obóz.

Tegoroczne terminy obozów w Marylinie przedstawiają się następująco:

1. Turnus I ‘CHANGED’- 2 – 9 lipca 2022 r.
2. Turnus II ‘SUPERHERO’- 6 – 13 sierpnia 2022 r.

Kursy skierowane są do dzieci w przedziale od 7 do 13 lat

Przewidywana cena uczestnictwa w kursie: 950 zł*

PRZEDPŁATĘ W WYSOKOŚCI 500 ZŁ PO OTRZYMANIU MAILA Z POTWIERDZENIEM PRZYJĘCIA należy przesłać na konto organizatora podane poniżej z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika + nazwa obozu + Marylin 2022.

UWAGA! Z wpłatą zaliczki należy poczekać do komunikatu Organizatora turnusu o ostatecznej decyzji potwierdzającej realizację obozu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu z przyczyn od niego niezależnych.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z OBOZU PRZEZ POTWIERDZONEGO UCZESTNIKA, ZALICZKA NIE PODLEGA ZWROTOWI.

ZWROT ZALICZKI MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU DECYZJI O ODWOŁANIU TURNUSU PRZEZ ORGANIZATORA.

UWAGA ! Liczba miejsc ograniczona w pierwszej kolejności do 80 uczestników. Ostateczna liczba uczestników może zostać powiększona do maksymalnie 100 uczestników. Osoby zapisane na pozycjach od 81 do 100 znajdą się na liście rezerwowej, a ostateczna decyzja w sprawie ilości uczestników zapadnie do dnia 31 maja br.

W programie kursów:

• ciekawe lekcje o bohaterach biblijnych
• zajęcia muzyczne lub sportowe prowadzone przez kadrę obozową
• różne ciekawe warsztaty
• nauka polskich i amerykańskich piosenek
• gry i zabawy dla każdego
• wieczory tematyczne

Ponadto organizatorzy zapewniają:

• opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawców i wolontariuszy
• zgłoszenie wypoczynku dzieci w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
• zakwaterowanie w drewnianych domkach letniskowych
• całodzienne wyżywienie
• koszulka obozowa
• wycieczka – rajd pieszy

Organizator: Pozaszkolny Punkt Katechetyczny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Nowym Tomyślu

Kontakt do Organizatora: Marek Nyćkowiak, tel. kom. 509-705-009.

UWAGA !!! Kontakt mailowy w sprawach obozów: kids@kechnt.pl

Od roku 2003 organizujemy profesjonalne obozy językowe dla dzieci i młodzieży oraz zimowiska młodzieżowe i rodzinne w górach.

Formularz rejestracyjny na kurs CHANGED – 1 turnus
Regulamin kursu CHANGED – 1 turnus

Formularz rejestracyjny na kurs SuperHero – 2 turnus
Regulamin kursu SuperHero – 2 turnus