Nagrania z konferencji „Prawda o seksie”

Prawda o seksie

Zapraszamy do wysłuchania nagrań z konferencji pt. „Prawda o seksie”, która odbyła się dzisiaj w naszym zborze. Prowadzącymi byli dr Andrzej Seweryn wraz z żoną Ewą.

2012-09-29 E.Seweryn i dr A.Seweryn – Cz. 1 – Dla kogo jest seks? (21,6 MB) [audio:https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kazania/2012-09-29-E.Seweryn+i+dr+A.Seweryn-Cz.+1+-+Dla+kogo+jest+seks.mp3]

2012-09-29 E.Seweryn i dr A.Seweryn – Cz. 2 – Żeńskie i męskie dziewictwo (21,5 MB) [audio:https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kazania/2012-09-29-E.Seweryn+i+dr+A.Seweryn-Cz.+2+-+Zenskie+i+meskie+dziewictwo.mp3]

2012-09-29 E.Seweryn i dr A.Seweryn – Cz. 3 – Pod wpływem chwili – A (8,8 MB) [audio:https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kazania/2012-09-29-E.Seweryn+i+dr+A.Seweryn-Cz.+3+-+Pod+wp%C5%82ywem+chwili+-+A.mp3]

2012-09-29 E.Seweryn i dr A.Seweryn – Cz. 4 – Pod wpływem chwili – B (7,9 MB) [audio:https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kazania/2012-09-29-E.Seweryn+i+dr+A.Seweryn-Cz.+4+-+Pod+wp%C5%82ywem+chwili+-+B.mp3]

2012-09-29 E.Seweryn i dr A.Seweryn – Cz. 5 – Strzeż się zakazanego owocu (10,2 MB) [audio:https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kazania/2012-09-29-E.Seweryn+i+dr+A.Seweryn-Cz.+5+-+Strzez+sie+zakazanego+owocu.mp3]

2012-09-29 E.Seweryn i dr A.Seweryn – Cz. 6 – Napomnienia (11,1 MB) [audio:https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kazania/2012-09-29-E.Seweryn+i+dr+A.Seweryn-Cz.+6+-+Napomnienia.mp3]