Obozy dziecięce w Marylinie - Top 10

Rejestracja na chrześcijańskie obozy dziecięce „Top 10” Turnus 1 i Turnus 2 – Marylin 2024


Zapraszamy do udziału w obozach dziecięcych Top 10 2024!

Tegoroczne terminy obozów w Marylinie przedstawiają się następująco:
1. Turnus I ‘Top 10’- 22 – 29 czerwca 2024 r.
2. Turnus II ‘Top 10’- 17 – 24 sierpnia 2024 r.

Organizowane przez nas obozy przeznaczone są przede wszystkim dla młodzieży z okolic Nowego Tomyśla i w związku z tym osoby mieszkające w Nowym Tomyślu i jego okolicach mają pierwszeństwo w przyjęciu na obóz.

Obozy są skierowane do dzieci w przedziale od 7 do 13 lat
Roczniki 2010 i starsze zapraszamy na obóz młodzieżowy – English Camp „The Original”– informacje na temat tego obozu dostępne są na stronie kechnt.pl/ec oraz na facebooku.

Przewidywana cena uczestnictwa w obozie: 1200 zł*

PRZEDPŁATĘ W WYSOKOŚCI 600 ZŁ PO OTRZYMANIU MAILA Z POTWIERDZENIEM PRZYJĘCIA należy przesłać w terminie do 8 MAJA 2023 roku na konto organizatora podane poniżej z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika + Top 10 + Turnus 1 (LUB 2) + Marylin 2024.

UWAGA! Z wpłatą zaliczki należy poczekać do komunikatu Organizatora turnusu o ostatecznej decyzji potwierdzającej realizację obozu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu z przyczyn od niego niezależnych.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z OBOZU PRZEZ POTWIERDZONEGO UCZESTNIKA, ZALICZKA NIE PODLEGA ZWROTOWI.

ZWROT ZALICZKI MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU DECYZJI O ODWOŁANIU TURNUSU PRZEZ ORGANIZATORA.

Dane do przelewu:
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowym Tomyślu ul. Wypoczynkowa 20
PKO B.P. S.A. w Nowym Tomyślu nr 88 1020 4144 0000 6902 0043 0439

* z przyczyn niezależnych od Organizatora cena udziału w obozie może ulec zmianie.

W programie obozów:
• ciekawe lekcje o bohaterach biblijnych
• zajęcia muzyczne lub sportowe prowadzone przez kadrę obozową i Amerykanów (na obu turnusach)
• różne ciekawe warsztaty
• nauka polskich i amerykańskich piosenek
• gry i zabawy dla każdego
• wieczory tematyczne

Ponadto organizatorzy zapewniają:
• opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawców i wolontariuszy
• zgłoszenie wypoczynku dzieci w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
• zakwaterowanie w drewnianych domkach letniskowych
• całodzienne wyżywienie
• koszulka obozowa
• wycieczka lub rajd pieszy

Organizator: Pozaszkolny Punkt Katechetyczny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Nowym Tomyślu

Kontakt do Kierownika obozu:
• turnus I – Agnieszka – tel. 793 373 190
• turnus II – Hubert – tel. 694 919 645

UWAGA !!! Kontakt mailowy w sprawach obozów: biuro@kechnt.pl

Od roku 2003 organizujemy profesjonalne obozy językowe dla dzieci i młodzieży oraz zimowiska młodzieżowe i rodzinne w górach.

Formularz rejestracyjny na Turnus 1 – 22-29 czerwca 2024 r.

Regulamin obozu Top 10 – Turnus 1

Formularz rejestracyjny na Turnus 2 – 17-24 sierpnia 2024 r.

Regulamin obozu Top 10 – Turnus 2