„Ja Jestem” – Cykl kazań na temat wypowiedzi Jezusa o sobie samym

Ja Jestem

Co Jezus miał na myśli mówiąc, „JA JESTEM ”?

Jezus w odpowiedzi na pytanie faryzeusza, „Za kogo się uważasz?” Powiedział – „Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się. Wtedy Żydzi rzekli do niego: pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, JA JESTEM . Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni” (Ew. Jana 8.56-59).

Reakcja Żydów wobec słów Jezusa „Ja jestem” wskazuje, na to, że dobrze wiedzieli co On im ogłasza- że uznawał się równy Bogu, używając stwierdzenia „JA JESTEM” odnoszące się do Boga z 2 Księgi Mojżeszowej 3:14.

Jeśli Jezus chciałby jedynie podkreślić, że istniał przed Abrahamem, powiedziałby „Byłem przed Abrahamem.”
Słowa z Greki przetłumaczone jako „byłem” w przypadku Abrahama i „jestem” w przypadku Jezusa, są całkiem inne. Słowa poddane nam w Słowie Bożym , w jasny sposób wskazują, że Abraham został stworzony, a Jezus istniał wiecznie (Ew. Jana 1.1).
Nie ma wątpliwości, że Żydzi zrozumieli to co powiedział, bo pochwycili kamienie, aby go zabić za to, że czyni siebie równym Bogu (Ew. Jana 5.18). Takie twierdzenie, jeśli zostałoby wypowiedziane niezgodnie z prawdą, było bluźnierstwem, a karą za takie bluźnierstwo, zgodnie z Prawem Mojżeszowym, była śmierć (3 Księga Mojżeszowa 24.11-14). Lecz Jezus nie popełnił bluźnierstwa. On był i jest Bogiem, równy Bogu Ojcu w każdym sensie.

Jezus używa takiego samego zwrotu „JA JESTEM” w kilku twierdzeniach o sobie. We wszystkich stwierdzeniach, łączy wyrażenie „JA JESTEM ” z niesamowitą metaforą, która podkreśla jego zbawczą rolę dla świata. Wszystkie te porównania pojawiają się w Ew. Jana. Mówi tam:

  • Ew. Jana 14:6 – Ja jestem droga i prawda i żywot
  • Ew. Jana 10:9 – Ja jestem drzwiami
  • Ew. Jana 6:35 – Ja jestem chlebem żywota
  • Ew. Jana 8:12 – Ja jestem światłością świata
  • Ew. Jana 10:11 – Ja jestem dobry pasterz
  • Ew. Jana 15:5 – Ja jestem krzewem winnym
  • Ew. Jana 6:20- Ja jestem, nie bójcie się
  • Ew. Jana 14:3 – Abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.

A jeśli chcesz posłuchać nagrań kazań z serii „Ja jestem” i dowiedzieć się kim jest Jezus to kliknij w poniższą grafikę.

Ja Jestem - media

Serdecznie zapraszamy na cykl 8 kazań JA JESTEM.