Zbór w Nowym Tomyślu


Ruch Ewangeliczny na ziemiach polskich wywodzący się z przebudzenia na terenach rosyjskich rozpoczął się w 1908 roku. W roku 1909 w Kowlu powstał pierwszy zbór Ewangelicznych Chrześcijan. W krótkim czasie zbór liczył 38 członków a pastorem został znany kaznodzieja i ewangelista Franciszek Więckiewicz. Pomimo wielkich prześladowań i przeciwności ruch ewangeliczny w Polsce zaczął się rozwijać. Powstawały coraz to nowe zbory. Po drugiej Wojnie Światowej w 1946 roku jako repatriant do Polski przyjechał wraz z rodziną Andrzej Borówka (senior). Po krótkiej wędrówce osiedlili się we wsi Sękowo, koło Nowego Tomyśla. Tam też w 1948 roku założył zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Jako pastor zboru rozpoczął pracę misyjną na terenie kilku województw. Od 1948 do 1992 roku nabożeństwa odbywały się na terenie gospodarstwa braterstwa Borówków. Od 1993 roku nabożeństwa odbywają się w nowo wybudowanym budynku kościelnym w Nowym Tomyślu.