Film z czynu społecznego – sprzątania posesji kościelnej i budynku kościelnego