Miłosny list Boga do Ciebie

obrazek

Moje dziecko!
Może mnie nie znasz ale ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139,1)
Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz (Psalm 139,2)
Znam Twoje ścieżki (Psalm 139,3)

obrazek

Nawet Twoje włosy na Twojej głowie są policzone (Ew. Mateusza 10,29-31)
Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (1 Moj. 1,27)
We mnie żyjesz, poruszasz się i Jesteś (Dz. Apostolskie 17,28)
Jesteś z mojego rodu (Dz. Apostolskie 17,28)
Znałem Cię jeszcze zanim się począłeś (Jeremiasza 1,4-5)
Wybrałem Cię gdy zaplanowałem stworzenie świata (Efezjan 1,11-12)
Nie Jesteś pomyłką, gdyż Twoje dni zostały zapisane w mojej księdze (Psalm 139,15-16)

obrazek

Wyznaczyłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce gdzie będziesz mieszkał (Dz. Apostolskie 17,26)
Cudownie Cię stworzyłem (Psalm 139,14)
Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Psalm 139,13)
Byłem Twoja podporą od urodzenia, pomocą Twoja zawsze już od czasu gdy zostałeś poczęty w łonie matki (Psalm 71,6)
Niestety mój obraz był przedstawiany Ci niewłaściwie przez tych, którzy mnie nie znają (Ew. Jana 8,41-44)
Pragnę wylać na Ciebie swoja miłość (1 Jana 3,1)
Ponieważ Jesteś moim ukochanym dzieckiem, a ja Twoim ojcem (1 Jana 3,1)

obrazek

Oferuje Ci więcej niż mógł Ci dać Twój ziemski ojciec (Ew. Mateusza 7,11)
Ponieważ ja jestem doskonałym Ojcem (Ew. Mateusza 5,48)
Każdy dar jaki otrzymujesz pochodzi ode mnie (Jakuba 1,17)
Ja dbam o Ciebie i znam i zaspokajam Twoje potrzeby (Ew. Mateusza 6,31-33)
Moje plany dotyczące Twojej przyszłości zawsze wypełnione są nadzieją (Jeremiasza 29,11)
Ponieważ umiłowałem Cię miłością wieczną (Jeremiasza 31,3)
Wciąż myślę o Tobie a moich myśli jest tak dużo jak ziarna piasku nad brzegiem morza (Psalm 139,17-18)

obrazek

Cieszę się Tobą ze śpiewaniem (Sofoniasza 3,17)
Nigdy nie przestanę Ci dobrze czynić (Jeremiasza 32,40)
Ponieważ Jesteś moim drogocennym dzieckiem (2 Moj. 19,5)
Chcę Ci pokazać rzeczy wielkie i dziwne (Jeremiasza 33,3)

obrazek

Jeśli mnie będziesz szukać z całego serca znajdziesz mnie - to pewne! (5 Moj. 4,29)
Rozkoszuj się mną i przychodź do mnie a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Psalm 37,4)
Mogę uczynić dla Ciebie więcej niż sobie wyobrażasz (Efezjan 3,20)
Jestem także Ojcem, który pociesza Cię we wszystkich Twoich kłopotach (2 Kor. 1,3-4)
Kiedy Twoje serce jest złamane ja jestem przy tobie blisko (Psalm 34,18)
Tak, jak pasterz niesie owcę ,tak ja nosze Cię blisko mojego serca (Izajasza 40,11)

obrazek

Pewnego dnie otrę wszelka łzę z Twoich oczu (Objawienie 21,3-4)
I zabiorę ból, jakiego doznałeś tu na ziemi (Objawienie 21,3-4)
Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię tak mocno, jak ukochałem mojego Syna Jezusa (Ew. Jana 17,23)
Dałem Jezusa na świat abyś zobaczył jak bardzo mi na Tobie zależy (Ew. Jana 17,26)
Jezus jest odbiciem tego jaki ja jestem (Hebr. 1,3)

obrazek

Przyszedł pokazać jak bardzo jestem za Tobą, a nie przeciwko Tobie (Rzym. 8,13)
Kiedy uwierzysz w Jezusa to twoich grzechów nigdy nie policzę (2 Kor. 5,18-19)
Śmierć mojego Syna Jezusa była największym dowodem mojej bezgranicznej miłości do Ciebie (Ew. Jana 4,10)
Oddałem wszystko co kocham po to aby zyskać Twoja miłość (Rzym. 8,32-38)
Jeżeli uwierzysz w Jezusa, że umarł za Twoje grzechy uwierzysz tez we mnie (Ew. Jana 2,23)
I już nic nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rzym. 8,38-39)
Wróć do mnie, a ja wydam w niebie największe przyjęcie (Ew. Łukasza 15,7)
Zawsze byłem Twoim Ojcem i zawsze będę Ojcem (Efezjan 3,14-15)
Pytam Cię czy chcesz być moim dzieckiem? (Ew. Jana 1,12-13)
Odpowiedz na moja miłość bo czekam na Ciebie (Ew. Łukasza 15,11-32)

Kocham Cię!
Twój Tato - Bóg wszechmogący


Jeśli doczytałeś do tego miejsca to nie jest to przypadek.
Dziękuje Bogu za to i modlę się za Ciebie.

Jesli masz jakieś pytania lub wątpliwości nie wahaj się, tylko pisz na maila.

kechnt.pl